Vårt kött hängmöras alltid!

Förmodligen är det tillsammans med den helhet med egen uppfödning, slakteri, styckning, och gårdsförsäljning de viktigaste orsakerna till att vi får så mycket beröm för vårt kött.