Slakteri utanför Halmstad utan onödiga transporter!

Trygg miljö och mindre stress för djuren ger köttet en hög kvalitet.